Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

E-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Adres skrytki ePUAP: /f7s0tdv03y/skrytka

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

31.07.2017: Realizacja Programu "Rodzina 500 plus"

Realizacja Programu "Rodzina 500 plus" w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że prawo do świadczenia wychowawczego z rządowego Programu "Rodzina 500 plus" jest obecnie ustalane na okres świadczeniowy 2017/2018, trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. 

 

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

26.05.2017: Telefon Zaufania

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” prowadzi dla mieszkańców Katowic Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach-Szopienicach ul. Bednorza 22, w ramach którego działa:

  • Telefon Zaufania: 32/256-92-78

Codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 8.00

Specjaliści:

poniedziałek, środa i czwartek od 15.00 do 19.00

Terapeuci i pracownicy wspierający:

codziennie od 15.00 do 8.00 z wyłączeniem dyżuru specjalistów.

 

8.12.2017: Przyjmowanie wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON

UWAGA !!!

W dniu 2 stycznia 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie NIECZYNNY

Wnioski dotyczące dofinansowania ze środków PFRON przyjmowane
będą od dnia 3 stycznia 2018 roku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

8.12.2017: Dodatkowy dzień wolny od pracy w styczniu 2018 roku.

Dyrekcja MOPS w Katowicach informuje, że dzień 2 stycznia 2018 r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w MOPS Katowice, w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w nagłych przypadkach pomocy lub informacji można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

(32) 203-12-60, 203-11-70 Schroniska dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Orkana 7a

(32) 202-38-73 Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, ul. Krakowska 138

1.12.2017: STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET

1 grudnia 2017r. na Placu Szewczyka przed Galerią Katowicką, odbędzie się happening przeciw przemocy wobec kobiet. Jest on organizowany w ramach autorskiego programu profilaktycznego „Moc! Na Ty” przez Komendę Miejską Policji w Katowicach, Fundację Podaruj Nadzieję oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

W czasie happeningu przechodniom rozdawane będą białe wstążki i balony na znak osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną sprawcami przemocy i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet i dzieci.

Będzie również możliwość zasięgnięcia porady ekspertów m.in. z Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

15.11.2017: Informacja o przyznaniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrody specjalnej za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej. W bieżącym roku zgłoszono ogółem 134 wnioski o nagrody, w tym 60 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 74 w kategorii zespołowej.

31.10.2017: Informacja ws. wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

20.10.2017: Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej "Przystań"


Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do wolontariatu na rzecz podopiecznych

Domu Pomocy Społecznej "Przystań"(serwis zewnętrzny)

mieszczącego się przy ul. Adamskiego 22 w Katowicach, tel 32 251 52 16

Plakat zachęcający do wolonatariatu w DPS Przystań,nr telefonu 32 251 52 16

 

13.10.2017: Informacja o nagrodzie dla Senior Residence DPS Katowice

Fundacja Laurentius Oddział w Katowicach Senior Residence Dom Pomocy Społecznej otrzymał nagrodę w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy dla pracodawców i zajął II miejsce w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".

Gratulujemy !!!

nagroda Państwowej Inspekcji Pracy

PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ

II miejsce

w kategorii zakład pracy od 51 do 250 zatrudnionych

Senior Residenc Fundacja Laurentius Oddział Katowice

Dom Pomocy Społecznej w Katowicach

Okręgowy Inspektorat Pracy

Katowice 2017

5.10.2017: APEL

 

Dział ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach  w  związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą  do wszystkich mieszkańców Katowic o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach,  korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.
 

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do: