Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

17.06.2014: UWAGA ! – OD DNIA 01.07.2014 ROKU ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wszystkie karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tj. do 30.06.2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 roku. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane będą przez Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na postawie orzeczeń:

26.08.2015: Informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Pieczy Zastępczej informuje, że w dniach 18.09.2015r., 22.09.2015r., 28.09.2015r., 12.10.2015r.

9.07.2015: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr SRPW.0402.13.2015 - Realizacja programu aktywności lokalnej w dzielnicy Zawodzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2015 – 2017 pn. „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL 2014-20) Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

Informacja o naborze (PDF, 281.52 KB)

9.07.2015: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr SRPW.0402.12.2015 - Realizacja programu aktywności lokalnej w dzielnicy Giszowiec

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2015 – 2017 pn. „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL 2014-20) Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

Informacja o naborze (PDF, 282.13 KB)

9.07.2015: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr SRPW.0402.11.2015 - Wdrażanie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2015 – 2017 pn. „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL 2014-20) Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

Informacja o naborze partnera (PDF, 283.13 KB)

7.07.2015: Nowy okres zaiłkowy 2015/2016

UWAGA! Nowy okres zasiłkowy 2015/2016

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016  będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata  przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

26.06.2015: Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015r.

Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w 2015r z dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego przez indywidualnych organizatorów, mogą skorzystać osoby, których dzieci uczą się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku z wyjazdów organizowanych przez tutejszy Ośrodek w miejscowości: Ząb, Ochotnica Górna, Biały Dunajec, mogą skorzystać tylko uczniowie szkół podstawowych.

Powyższa pomoc jest przyznawana przy dochodzie rodziny do 100% kryterium (tj. 456 zł dla osoby w rodzinie).

26.06.2015: Informacja nt. stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice w 2015r.

Informacja na temat przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice w 2015r.

Plany wakacyjne 2015r. (DOC 221 KB)