Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

17.06.2014: UWAGA ! – OD DNIA 01.07.2014 ROKU ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wszystkie karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tj. do 30.06.2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 roku. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane będą przez Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na postawie orzeczeń:

27.02.2015: AKTYWNY SAMORZĄD

Od dnia 2.03.2015 roku następuje przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd

TERMIN zakończenia przyjmowania wniosków przypada:

MODUŁ I – dnia 30 sierpnia 2015 roku

MODUŁ II

- dnia 30 marca 2015 roku - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015

- dnia 30 września 2015 roku – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016

 

W roku 2015 w ramach pilotażowego programy Aktywny Samorząd realizowane będą następujące zadania

 

Moduł I: 

18.02.2015: Wychowankowie Świetlic na Gali "Niegrzeczni 2015"

Dnia 12.02.2015r. w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się gala wręczenia nagród „Niegrzeczni 2015”. W związku z galą został zorganizowany konkurs plastyczny, w którym wychowankowie Świetlic Specjalistycznych i Klubów Młodzieżowych rysowali karykatury znanych osób, między innymi Magdaleny Gessler, Mariusza Kałamagi, Cleo, Piotra Gąsowskiego czy Czesława Mozila. Dzieci, których prace zostały wyróżnione, zaproszono na galę, gdzie miały okazję poznać swoich idoli, czemu towarzyszyły ogromne emocje. Podczas imprezy prowadzonej m.in. przez Szymona Majewskiego zostały zaprezentowane malowane przez dzieci karykatury, co było dodatkowym wyróżnieniem dla wychowanków.

18.02.2015: Turniej Piłki nożnej halowej dla wychowanków Świetlic i Klubów.

Po raz kolejny - w ramach organizowanego przez świetlice i kluby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej cyklu imprez dla dzieci i młodzieży „Zima w Mieście” - 12 lutego 2015 roku w hali sportowej katowickiego Spodka odbył się turniej piłki nożnej halowej. Do udziału zgłosiły się drużyny ze świetlic i klubów młodzieżowych z terenu Brynowa, Zawodzia oraz Szopienic. Warto zaznaczyć, że rywalizowały także dziewczyny – zainteresowanie grą w piłkę nożną wśród wychowanek niezmiennie od wielu lat jest wysokie. Celem rywalizacji między drużynami były puchary ufundowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „HORYZONT”.

6.02.2015: Zmiana siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Od 23 lutego 2015 r. następuje zmiana siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Dział będzie znajdował się w Katowicach, przy ul. Francuskiej 70 (IX p.).

 

 Obsługa świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie przyjmowania wniosków pozostaje jak dotychczas w siedzibach Terenowych Punktów Pomocy Społecznej.

 

2.02.2015: Reportaż TVN przybliżający sylwetkę jednego z pracowników Ośrodka

         W dniu 05 stycznia 2015 r. na antenie TVN w programie „Dzień Dobry TVN” ukazał się reportaż przybliżający sylwetkę jednego z pracowników ośrodka – asystenta rodziny panią Magdalenę Skwarek. W materiale poruszane są wątki dot. pracy asystenta rodziny, zaangażowania w wolontariat oraz zainteresowań bohaterki reportażu.

        Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym na stronie internetowej Dzień Dobry TVN (link poniżej) reportażem w ciekawy, niestereotypowy sposób przedstawiający jednego z pracowników służb pomocy społecznej.

Link do strony:

15.12.2014: Zmiana godzin urzędowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawność w dniach : 29 grudzień 2014 r. i 05 styczeń 2015 r.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach informuje, że w dniu 29.12.2014 r. oraz  w dniu 05.01.2014 r. zmianie ulegają godziny przyjmowania klientów. W dniach tych obsługa interesantów (w tym: przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, przyjmowania wniosków na wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej) będzie się odbywać w godzinach od 8:00 do 14:00.

7.10.2014: Apel

Sekcja ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Katowic o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych przebywających na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

22.09.2014: UWAGA! Zmiany zasad realizacji wypłat

UWAGA!  W związku z art. 110 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przeprowadzona zostanie reorganizacja wypłat w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych

 

Z dniem 1 listopada 2014 nastąpią zmiany w realizacji wypłat z tytułu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych.

 

4.08.2014: Informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii informuje, iż w listopadzie 2014 roku odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych pt. „Efektywna komunikacja interpersonalna”. Na szkolenie zapraszamy zainteresowane rodziny zastępcze zawodowe.

Szkolenie potrwa 2 dni –  18 i 19 listopada 2014 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 i odbędzie się w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a.