Program 500+

Program „Rodzina 500+”

 

Program „Rodzina 500+”  to istotna forma pomocy   finansowej ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Celem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, a także realne wsparcie w wychowaniu dzieci.  

 

     Start programu 1 kwietnia 2016 r.

Prezentacja graficzna Program 500+ w Katowicach(pdf, 1,75 MB)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(Dz. U z 2016 roku, poz.195)(serwis zewnętrzny).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze(serwis zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
10.02.2016
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Edyta Grzelak