Program 500+

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o  świadczenia  500 plus na nowy okres zasiłkowy  2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

Od dnia 1 sierpnia zmieniono wszystkie druki wniosków.

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminach, wnioski:

  • złożone do do dnia 31 sierpnia, rozpatrywane do dnia 31 października,
  • złożone od 1 września do 30 września, rozpatrywane  do 30 listopada,
  • złożone od 1 do 31 października, rozpatrywane  do 31 grudnia,
  • złożone od 1  do 30 listopada, rozpatrywane  do 31 stycznia następnego roku,
  • złożone od 1  do 31 grudnia, rozpatrywane  do 28 lutego następnego roku.

 

Realizacja Programu "Rodzina 500 +" w Katowicach - stan na dzień 30.09.2017 r.

 

Druk wniosku „Rodzina 500+” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

 

Program „Rodzina 500+”  to istotna forma pomocy   finansowej ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Celem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, a także realne wsparcie w wychowaniu dzieci.  

 

    

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(Dz. U z 2016 roku, poz.195)(serwis zewnętrzny).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (serwis zewnętrzny)

Ustawa z dnia 7.07.2017 o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (serwis zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Edyta Grzelak
Data wytworzenia informacji: 
27.07.2016
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek