Program 500+

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że prawo do świadczenia wychowawczego z rządowego Programu "Rodzina 500 plus" jest ustalane na dany okres świadczeniowy.

Obecny trwa od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

 

Druk wniosku „Rodzina 500+” na okres świadczeniowy 2017/2018

 

Program „Rodzina 500+”  to istotna forma pomocy   finansowej ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Celem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, a także realne wsparcie w wychowaniu dzieci.  

 

    

Podstawa prawna:

Obowiązujące prawo dotyczące świadczenia wychowawczego regulują:

Ustawy i rozporządzenia (serwis zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
27.07.2016
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek