"Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"

 

Logo Fundusze Europejskie                 Śląskie. Pozytywna energia       Unia Europejska EFS

 

                                                        Logo Projektu "Włącz się!..."                           

 

"Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" ma na celu integrację i reintegrację społeczną i zawodową osób, grup i społeczności, poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji, przy wykorzystaniu narzędzi w postaci kontraktów socjalnych czy programów aktywności lokalnej.

Grupę docelową stanowi co najmniej 473 osób mieszkańców Katowic, doświadczających wykluczenia lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, bezradności, niepełnosprawności, bezdomności itp.

Wsparciem projektu w zakresie integracji społecznej zostaną objęte również społeczności lokalne dzielnic Zawodzie, Wełnowiec-Józefowiec-Dąb i Giszowiec.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 maja 2015 roku i potrwa do końca 2017 roku. "Włącz się!" jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice - MOPS Katowice, Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Stowarzyszenie Mocni Razem i Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

Wartość projektu: 2 776 648,00 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego : 2 360 150,80 zł.

 

Informację wytworzył: 
Izabela Rzychoń
Data wytworzenia informacji: 
3.03.2016
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak