Terminy i sposób załatwienia sprawy

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane :

  • od 1 lipca – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
  • nie wcześniej niż od 1 sierpnia – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Terminy ustalania prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus

Jeśli złożysz wniosek w terminie:

  • od 1 lipca 2019 do 31 sierpnia 2019 wniosek zostanie rozpatrzony do dnia 31 października
  • od 1 września 2019 do 30 września 2019 wniosek zostanie rozpatrzony do dnia 30 listopada

UWAGA! Jeśli złożysz wniosek do dnia 30 września 2019 świadczenie wychowawcze zostanie przyznane:

  • od lipca 2019 na rzecz dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego świadczenia 500 plus oraz
  • od października 2019  na rzecz dzieci, na które jest już przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019

Jeśli złożysz wniosek w terminie:

  • od 1 października 2019 do 31 października 2019 wniosek zostanie rozpatrzony do dnia 31 grudnia 2019
  • od 1 listopada 2019 do 30 listopada 2019 wniosek zostanie rozpatrzony do dnia 31 stycznia 2020
  • od 1 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 wniosek zostanie rozpatrzony do dnia 29 lutego 2020

 

UWAGA!  Jeśli nie zdążysz złożyć wniosku w terminie do 30 września świadczenie wychowawcze zostanie przyznane nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku za wyjątkiem przypadków określonych ustawowo (śmierć rodzica-świadczeniobiorcy lub narodziny dziecka)

 

Od 1 lipca 2019 prrzyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.   Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie wysłana na wskazany przez Państwa we wniosku adres poczty elektronicznej – o ile zostanie podany.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Od decyzji przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (składa się je w Kancelarii Ośrodka, parter pokój 1)

Opłaty
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Informacja na temat stanu realizacji sprawy o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępna jest pod numerem infolinii 500 plus Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 32 251 00 87 wew. 100 oraz numerami telefonów w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej 1-10.

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
16.06.2016
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek