Pomocna dłoń dla rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach  realizuje  projekt  "Pomocna dłoń dla rodziny" z ramienia Miasta Katowice  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny 
i Zastępczego Rodzicielstwa  „Nowy Dom”  w Siemianowicach Śląskich. 

Projekt realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w  Poddziałaniu: 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs.

Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby rodzin zamieszkałych
w Katowicach. Zakłada wsparcie rozwoju rodzin zastępczych w prawidłowym funkcjonowaniu, poprzez podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych, ich integrację, szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze oraz szkolenia dla nowopowstałych rodzin zastępczych. W ramach projektu objęte wsparciem są również rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz osoby i rodziny dotknięte szeroko pojętym kryzysem.

Okres realizacji projektu to: 01.09.2016 - 31.08.2018 r.

Całkowita wartość projektu to kwota  646 635,00 PLN, w tym dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa  601 370, 55 PLN

Informacja o projekcie "Pomocna_dłoń_dla_rodziny"(DOC.180,5KB)

AKTUALNOŚCI

12.01.2017r. Informacja o spotkaniu kolędowo - jasełkowym (DOC.2.68MB)

Zdjęcia ze spotkania jasełkowo - kolędowego (DOC.1003,37 KB)

 

 

Informację wytworzył: 
Beata Flak
Data wytworzenia informacji: 
5.01.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak