Wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach”

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań kierowanych do osób niepełnosprawnych w ramach projektu: „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata    2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Protokół z wybory oferty (doc, 55 KB)

Informację wytworzył: 
Agnieszka Krawczyk
Data wytworzenia informacji: 
25.04.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak