Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 30 maj 2017 r.

         Reprezentanci rodzin zastępczych z terenu Katowic postanowili rozpropagować ideę rodzicielstwa zastępczego oraz zasygnalizować mieszkańcom Katowic, jak duże znaczenie ma zapewnienie opieki dzieciom w formach rodzinnych. W związku z powyższym katowickie rodziny zastępcze napisały program inicjatywy lokalnej. W jej ramach w kwietniu 2017 r. zostały przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży na terenie klubów i świetlic specjalistycznych warsztaty połączone z konkursem plastycznym pod hasłem „Nowe słońce – rodzina zastępcza – szansą i nadzieją dla dzieci”. Zwieńczeniem konkursu jest wystawa nagrodzonych prac, która rozpoczęła się 20 maja 2017 r. na Rynku w Katowicach. Wystawa trwać będzie do dnia 01.06.2017 r.  W dniach 27 i 29 maja 2017 r., w czasie trwania wystawy, mieszkańcy Katowic będą zapraszani przez katowickie rodziny zastępcze na event, planowany w dniu 30 maja 2017 r., kiedy to odbędą się Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach „Nowe słońce – rodzina zastępcza – szansą i nadzieją dla dzieci”. Wydarzenie to swoim patronatem objął Prezydent Miasta Katowice.

W ramach eventu, dnia 30.05.2017r. w godzinach 11.00 – 16.00 w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach, odbędzie się konferencja podczas której Prezydent Miasta Katowice wręczy nagrody laureatom konkursu plastycznego  oraz wyróżnienia dla rodzin zastępczych. Ponadto w trakcie konferencji zaplanowano wystąpienie Państwa Tomasza i Agnieszki Polkowskich z Fundacji „Dziecko i Rodzina” z Warszawy, psychologów z regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach -  Pani Beaty Birnbach i Pani Mirosławy Bochner oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice. Na koniec spotkania przedstawiciele środowiska rodzin zastępczych podzielą się swoim  świadectwem sprawowania opieki nad przyjętymi dziećmi.

W czasie trwania konferencji na dziedzińcu wewnętrznym Pałacu Młodzieży, a w razie niepogody w Sali Marmurowej obiektu, odbędą się różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, takie jak zajęcia ruchowe, artystyczne i naukowe, gry i zabawy.

Celem powyższych działań jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, dlatego impreza ma charakter otwarty, każdy zainteresowany może wziąć w niej udział.

Informację wytworzył: 
Helena Jan, Renata Rak
Data wytworzenia informacji: 
23.05.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra