Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 roku.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 roku.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w 2017 r. z dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego przez indywidualnych organizatorów, mogą skorzystać osoby, których dzieci uczą się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku z wyjazdów organizowanych przez tutejszy Ośrodek w miejscowości: Polanica Zdrój mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych.

Powyższa pomoc jest przyznawana przy dochodzie rodziny do 100% kryterium (tj. 514 zł dla osoby w rodzinie).

Dofinansowanie może zostać przyznane po złożeniu wniosku przez rodzica/opiekuna dziecka, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Ponadto dofinansowanie do wypoczynku jest przyznawane dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych bez względu na dochód, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Informację wytworzył: 
Karina Bogacka
Data wytworzenia informacji: 
13.06.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska