Informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że dnia 29 września 2017r. w godzinach 9:00 – 14.00 w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a, odbędzie się szkolenie grupowe: „Warsztat skutecznej komunikacji”. Na szkolenie zapraszamy rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, które są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie gotowości udziału koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, pracownikowi prowadzącemu rodzinę lub o kontakt telefoniczny z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 23 do dnia 18 września 2017r.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika prowadzącego rodzinę bądź pod numerami telefonów:

(32) 251 71 31, (32) 203 17 50, (32) 251 71 89

Informację wytworzył: 
Marta Dymarczyk, Agnieszka Kosowska
Data wytworzenia informacji: 
1.09.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra