Nowe zasady wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Z dniem 01.08.2017r. zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych.

Legitymację osobie niepełnosprawnej wydaje się od 1 sierpnia 2017r. na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych. W przypadku tych osób niepełnosprawnych możliwe jest wydanie legitymacji na stałe.

Ponadto Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach informuje, że od dnia 01 września 2017r. zmianie ulega wzór blankietu legitymacji, jednakże legitymacje wystawione przed tą datą zachowują ważność na czas w nich określony.

Informację wytworzył: 
Marcin Milcarz
Data wytworzenia informacji: 
12.09.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Dominika Hordyjewska-Nocoń