Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Pieczy Zastępczej informuje, że od września 2017 roku rozpoczyna się II edycja szkolenia grupowego dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych. Na szkolenie zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, którzy uzyskali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie spełniania warunków koniecznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo ustanawiane rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie bądź rodzeństwo dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej).

Szkolenie rozpoczyna się 21 września 2017 roku o godzinie 9:00 w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a i obejmuje 10 spotkań. Harmonogram kolejnych spotkań jest dostępny u koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Informację wytworzył: 
Joanna Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 
12.09.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra