OGŁOSZENIE - PRACA

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności (w szczególności lekarzem pediatrą, psychiatrą dziecięcym, okulistą, neurologiem, laryngologiem oraz kardiologiem) – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do udziału w pracach Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach jako lekarz-przewodniczący składu orzekającego lub lekarz konsultant, celem którego jest wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na podstawie art. 3 ust. 1-2 i art.4 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046.)

Zleceniodawca zapewnia pomieszczenie, w którym odbywać się będą posiedzenia Zespołu, materiały, dokumenty, druki i formularze niezbędne w procesie orzekania o ustalenie  niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności oraz obsługę administracyjno-biurową.

Praca wykonywana w siedzibie Zespołu w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 102 zgodnie  z indywidualnie ustalanym harmonogramem.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności pod nr tel. 032 250-87-00 lub 032 209-35-40 bądź osobiście w siedzibie Zespołu.

Informację wytworzył: 
Marcin Milcarz
Data wytworzenia informacji: 
10.01.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Dominika Hordyjewska-Nocoń