Trwa kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego

     Samorząd Katowic informuje o rodzicielstwie zastępczym i zachęca do niego. Próbując dotrzeć do jak najszerszego grona potencjalnych rodziców, po emisji spotu w kinie i TVP 3 Katowice, MOPS Katowice promował kampanię w 20 liniach katowickich autobusów na plakatach:

Zdjęcie przedstawiające plakat promujący kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego – szczęśliwi rodzice z dwoma chłopcami, hasło kampanii – RODZINA ZASTĘPCZA powołanie dla nas szansa dla dzieci. Logo Katowic, MOPS, Stowarzyszenia Dom i sum. Dane kontaktowe

 

      Kolejnym etapem kampanii była październikowa emisja spotu promocyjnego na telebimie Spółdzielczego Domu Handlowego Skarbek, od grudnia 2017 r. do lutego 2018 roku kampania będzie promowana za pomocą informacji, rozpowszechnionej na 5 pojazdach PKM z oklejoną tylną szybą:

 

 „Chcesz zostać rodziną zastępczą?”; hasło kampanii – RODZINA ZASTĘPCZA POWOŁANIE DLA NAS SZANSA DLA DZIECI. Kod QR z odnośnikiem na stronę internetową MOPS, Logo Katowic, MOPS, Dane kontaktowe MOPS

 

     Rodziny zastępcze są uważane przez specjalistów za najlepszą formę opieki zastępczej. Zgodnie z założeniami mają zapewnić dzieciom możliwie najlepsze warunki do rozwoju, jakich w przeciwieństwie do rodziny nie jest zapewnić w stanie instytucja.

Informację wytworzył: 
Anna Kowalczyk-Hasterok
Data wytworzenia informacji: 
19.01.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak