MOPS diagnozuje potrzeby opiekunów osób niepełnosprawnych

    Zapraszamy organizacje pozarządowe, zajmujące się w swojej pracy osobami niepełnosprawnymi do wsparcia w podnoszeniu jakości życia ich samych oraz ich opiekunów.

  Ankieta dotycząca potrzeb opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

    Analiza obowiązujących aktów prawnych oraz doświadczenia własne wskazują na potrzebę uzupełnienia informacji jaka forma szeroko rozumianego wytchnienia będzie stanowiła optymalną odpowiedź na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych. Pozyskana informacja ułatwi dodatkowo podjęcie działań nakierowanych na aplikowanie o środki zewnętrzne (np. z funduszy europejskich).

Zachęcamy do wsparcia w podnoszeniu jakości usług!

  

Informację wytworzył: 
Anna Kowalczyk-Hasterok
Data wytworzenia informacji: 
19.01.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak