Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że od marca 2018 roku rozpoczyna się I edycja szkolenia grupowego dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione i nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych. Na szkolenia zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, którzy uzyskali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie spełniania warunków koniecznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo ustanawiane rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie bądź rodzeństwo dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej).

Szkolenie rozpoczyna się 01.03.2018 roku o godzinie 9:00 w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach przy ul. Morcinka 19a i obejmuje 10 spotkań. Harmonogram kolejnych spotkań jest dostępny u koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

    

Informację wytworzył: 
Renata Rak
Data wytworzenia informacji: 
21.02.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra