Warsztaty artystyczne dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 17 marca 2018 r. w ramach Inicjatywy Lokalnej katowickich rodzin zastępczych „Rodzina zastępcza – otwarte serca dla dzieci” odbyły się warsztaty artystyczne dla wychowanków rodzin zastępczych, świetlic i klubów młodzieżowych z terenu Katowic oraz wolontariuszy zaangażowanych w działania Inicjatywy. Warsztaty zostały przeprowadzone w murach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, wedle autorskich pomysłów jej studentów, wzięło w nich udział około 100 dzieci. W ramach wydarzenia przeprowadzono następujące warsztaty artystyczne:

  1.  „Wcielamy się”, polegający na odtwarzaniu symbolicznych dzieł z historii sztuki wedle swobodnej interpretacji uczestników poprzez stworzenie własnej scenografii i wcielenie się w role, a następnie sfotografowanie nowej interpretacji dzieła i obrobienie w programie graficznym;
  2.  „Co w nas drzemie”, podczas którego uczestnicy na odizolowanych od siebie stanowiskach (specjalnie do tego stworzonych boksach) mieli za zadanie zwizualizować swoje uczucia w formie pracy plastycznej w trakcie słuchania ulubionego utworu;
  3.  „Obraz naszej rodziny”, będący warsztatem dla całych rodzin, podczas którego na początku każdy z uczestników przygotowywał na przezroczystej folii obraz siebie, swoich emocji i relacji z rodziną, a następnie prace członków danej rodziny były łączone wedle ich uznania,co stanowiło źródło refleksji nad łączącymi ich relacjami;
  4.  „Wizualizacja muzyczna – budowanie opowieści” – warsztat, podczas którego uczestnicy tworzyli plastyczną opowieść zainspirowaną muzyką i wcześniejszym pobudzeniem wyobraźni;
  5.  „Spotkanie z pierwotnym – rytm i mandala”, polegający na pracy w kręgu stworzonym przez uczestników – doświadczenie pracy rytmem, wyzwolenie naturalnej energii, a następnie stworzenie wspólnej, wielkiej kolorowej mandali;
  6.  „Dynamiczna układanka z fantazji” – warsztat dla młodszych dzieci, polegający na kreatywnym tworzeniu wspólnej układanki zbudowanej z przygotowanych wcześniej przez dzieci puzzli;
  7.  „Zostaw swój ślad” - spontaniczne warsztaty plastyczne, które zaowocowały stworzeniem przez uczestników wspólnej kilkumetrowej pracy plastycznej. 

 

Warsztaty artystyczne ASP w Katowicach 17.03.2018 r. - dzieci wykonujące prace plastyczne w ramach warsztatu "Wizualizacja muzyczna - budowanie opowieści"

Warsztaty artystyczne w ASP 17.03.2018 r. 

Warsztay artystyczne ASP w Katowicach 17.03.2018 r. - dzieci biorące udział w warsztacie " Spotkanie z pierwotnym-rytm i mandala"

Warsztaty artystyczne w ASP 17.03.2018 r.

 

Warsztaty artystyczne ASP w Katowicach 17.03.2018 r. - dzieci wykonujące prace plastyczne zainspirowane muzyką

Warsztaty artystyczne w ASP 17.03.2018 r.

 

 

Warsztaty artystyczne spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, które uwolniły swą kreatywność i z dużym zaangażowaniem oddawały się twórczej aktywności pod okiem studentów i wykładowców ASP. Zwieńczeniem artystycznych dokonań dzieci było odbywające się 18 marca 2018 r. podsumowanie przeprowadzonych warsztatów, obejmujące prezentację multimedialną z ich przebiegu wraz z omówieniem przez osoby prowadzące, zwiedzanie Uczelni i podziwianie efektów pracy dzieci oraz seans filmowy w sali kinowej ASP.

 

 

 

 

 

Informację wytworzył: 
Renata Rak
Data wytworzenia informacji: 
4.04.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra