Kto jest uprawniony do świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 plus

Osoby uprawnione

  • Rodzic
  • Opiekun prawny,
  • Opiekun faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.

Brak kryterium dochodowego 

 

 

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
30.04.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek