Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Podobnie jak w roku ubiegłym, inicjatywa lokalna katowickich rodzin zastępczych pn. „Rodzina zastępcza – otwarte serca dla dzieci” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach i Urzędem Miasta Katowice zorganizowała konferencję w ramach II obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Odbyła się ona 17 maja 2018r. w godzinach 13:30 – 16:10 w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach.  Wydarzenie  miało charakter otwarty i wzięło w nim udział ponad 200 osób zainteresowanych poruszaną tematyką. Konferencję swą obecnością uświetnił Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, który wręczył listy gratulacyjne oraz upominki wyróżnionym rodzinom zastępczym.

Podczas konferencji bardzo ciekawe wystąpienia zaprezentowali: Pani Liliana Krzywicka – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach, która w swym wystąpieniu opowiedziała o znaczeniu więzi w życiu dziecka, Pani Łucja Niedbał – dyrektor Ośrodka Adopcyjnego TPD w Katowicach, która przybliżyła uczestnikom konferencji zagadnienie adopcji oraz Panie Aleksandra Konieczny – Siwy Agata Grochowiecka z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5 w Katowicach, które poruszyły problematykę zagrożeń czyhających na młodzież w Internecie. W Konferencji wzięła również udział Pani prof. nadzw. dr hab. Jolanta Jastrząb – kierownik Katedry Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, która zaprezentowała relację z marcowych warsztatów artystycznych dla wychowanków rodzin zastępczych, przeprowadzonych na terenie ASP, wedle autorskich pomysłów jej studentów.

Organizatorzy konferencji zadbali również o dzieci i młodzież, przybyłą w tym dniu wraz z opiekunami do Pałacu Młodzieży. Przygotowane dla nich gry, zabawy oraz szereg innych atrakcji prowadzone były przez animatorów w Sali Marmurowej obiektu. Z przygotowanych atrakcji skorzystało około 150 dzieci.

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa otwiera Konferencję "Rodzina zastępcza - otwarte serca dla dzieci".
Rozpoczęcie przyznawania wyróżnień rodzinom zastępczym
Wyróżnione rodziny zastępcze
Wręczanie dyplomów oraz okolicznościowych upominków nagrodzonym rodzinom zastępczym.

Informację wytworzył: 
Agnieszka Düskau
Data wytworzenia informacji: 
22.05.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra