Termin składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane :

  • od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
  • od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do  30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
6.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek