„Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych - I etap”

 

Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych - I etap” ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, warunkujących możliwości rozwojowe oraz prawidłowe funkcjonowanie. Grupę docelową stanowi 131 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (od 16 r.ż.), zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania – krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem, usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz działania fizjoterapeutyczne i ogólnorozwojowe. Wszystkie w/w usługi będą świadczone w Centrum Usług Społecznych zlokalizowanym w zrewitalizowanym budynku przy ul. Francuskiej 43.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2018 - 31.12.2019 roku.

Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych” jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – MOPS Katowice, 4 Future Marzena Olchowy oraz Stowarzyszenie FAON.

Wartość projektu: 3 405 932,00 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 167 516,76 zł

Koordynator projektu:

Kinga Grzybek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

Ul. Francuska 43, Katowice

Tel. 720 776 384; 32 251 71 89

 

W ramach projektu realizowane będzie Krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością.

Działanie będzie realizowane przez Stowarzyszenie FAON.

Kontakt:

Ul. Francuska 43,

40-027 Katowice

Tel. 781 833 735

e-mail: kmo-rus@mops.katowice.pl

 

 

Krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem.

Działanie będzie realizowane przez 4 Future Marzena Olchowy.

Kontakt:

Marzena Olchowy

ul. Radoszowskiej 133/10

41-707 Ruda Śląska

Tel:509 820 438

e-mail: osrodek@4future.pc.pl

 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Działanie będzie realizowane przez Stowarzyszenie FAON.

Kontakt:

Joanna Zarzycka

ul. Kopernika 14

40-064 Katowice

Tel: 531 246 002

e-mail: faon.stowarzyszenie@gmail.com

 

Działania towarzyszące Katowickie Centrum Usług Społecznych - Integracja

Działanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Kontakt:

Ul. Francuska 43,

40-027 Katowice

Tel. 781 833 735

e-mail: kmo-rus@mops.katowice.pl

Informację wytworzył: 
Kinga Grzybek
Data wytworzenia informacji: 
18.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak