Informacja dla Rodziców i opiekunów dzieci do lat 3

Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci do lat 3,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.  

Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą  najbliższych żłobków i klubów dziecięcych na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl

Portal oferuje również możliwość załatwiania spraw dotyczących uprawnień dla Rodziny w sposób elektroniczny min. dotyczących narodzin dziecka, Rodzina 500 plus, świadczeń z tytułu urodzenia dziecka.

Infolinia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 32 251 00 87 w. 100, 162


 

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
13.08.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek