Szkolenie dla nowo ustanowionych rodzin zastępczych spokrewnionych

Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że od października 2018 roku rozpoczyna się kolejna edycja szkolenia grupowego dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych. Na szkolenia zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, którzy uzyskali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie spełniania warunków koniecznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo ustanawiane rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie bądź rodzeństwo dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej). Szkolenie rozpoczyna się 03 października 2018 roku o godzinie 16:00 w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 23 i obejmuje 10 spotkań. Harmonogram kolejnych spotkań jest dostępny u koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Informację wytworzył: 
Renata Rak
Data wytworzenia informacji: 
12.09.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra