informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 18 grudnia 2018r. w godzinach od 9:00 do 14:00 odbędzie się szkolenie grupowe:. „Zaburzenia zachowania i rozwoju u dzieci”.

 

Szkolenie adresowane jest do rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, które są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności.

Odbędzie się ono w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego prowadzącego rodzinę bądź pod numerami telefonów:

(32) 251 71 31, (32) 203 17 50, (32) 251 71 89

 

 

                        

Informację wytworzył: 
Renata Rak
Data wytworzenia informacji: 
27.11.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra