Jak ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej?

Osoby zainteresowane formą pomocy w postaci świadczenia z ustawy o pomocy społecznej mogą zgłaszać się do Terenowych Punktów Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, poniedziałek 14:00 - 17:00) , wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby.
 2. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody, jak:
 3. Dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:
  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności)
   lub
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
   lub
  • orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia wydane przed 1997r.)
 4. Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny np.:

 

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
31.12.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bożena Miśkiewicz