Komunikat Naczelnika Pierwszego oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach dot. rozliczenia podatku PIT

W związku z tym, iż od 1 stycznia 2019r. rozpoczęła się akcja rozliczeń rocznych za 2018r. Naczelnicy Pierwszego oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach informują, że zeznania podatkowe składane w formie papierowej, w siedzibie Urzędu Skarbowego będą wprowadzane w całości do systemu komputerowego bezpośrednio przy podatniku, co wiązać się będzie ze znacznie wydłużonym czasem oczekiwania na obsługę.

W związku z powyższym, Naczelnicy Pierwszego oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach zachęcają do rozliczenia podatku PIT w formie elektronicznej z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT.
Od 2019r. zostały wprowadzone uproszczenia w rozliczaniu deklaracji PIT w odniesieniu do osób składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) - bez wniosku podatnika, od dnia 15 lutego 2019 r. przygotuje w wersji elektronicznej wypełnione roczne zeznanie podatkowe za 2018 r. – usługa Twój e-PIT.

PIT zostanie przygotowany na podstawie informacji od płatników oraz danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku).

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. podatnik będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym. Na stronie www.podatki.gov.pl (serwis zewnętrzny) należy wybrać Twój e-PIT.

Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 będzie można:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
  • nic nie robić - wtedy 30 kwietnia zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
  • zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; zmiany lub wskazania nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. uzupełnienie o kwotę odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, lub z tytułu użytkowania internetu, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować,
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie w formie innej niż usługa Twój e-PIT

Potwierdzeniem złożenia zeznania jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Osoby, które rozliczają się elektronicznie, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty - maksymalnie w ciągu 45 dni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ (serwis zewnętrzny)

W przypadku pytań - telefon kontaktowy: 801 055 055 lub 22 330 03 30

Informację wytworzył: 
Radosław Rorbach
Data wytworzenia informacji: 
19.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Grzegorz Adamczyk