Formy realizacji świadczeń

Świadczenia mogą być realizowane w formie:

  • pieniężnej;
  • niepieniężnej w przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń, celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych, poprzez przyznanie pomocy:
    • do realizacji za pośrednictwem pracownika socjalnego;
    • w formie bonów żywnościowych;

 

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
9.06.2014
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bożena Miśkiewicz