Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2019 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w 2019 r. z dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego przez indywidualnych organizatorów, mogą skorzystać osoby, których dzieci uczą się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku z wyjazdów organizowanych przez tutejszy Ośrodek w miejscowościach górskich: Laliki k. Zwardonia oraz Korbielów, mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych do ukończenia 13 roku życia.

Powyższa pomoc jest przyznawana przy dochodzie rodziny do 100% kryterium (tj. 528 zł dla osoby w rodzinie).

Dofinansowanie może zostać przyznane po złożeniu wniosku przez rodzica/opiekuna dziecka, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Ponadto dofinansowanie do wypoczynku jest przyznawane dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych bez względu na dochód, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Informację wytworzył: 
Karina Bogacka
Data wytworzenia informacji: 
18.04.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska