Nabór, Zajęcia Klubowe

„Przypominamy, iż z dniem 31 maja upływa termin przyjmowania wniosków dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego) oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wniosków zwiększyła się liczba beneficjentów.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt w sprawie z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Jagiellońskiej 17, pokój 01, tel: 32 251 00 87 wew. 164.”

Informację wytworzył: 
Marcin Milcarz
Data wytworzenia informacji: 
15.05.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz