Konferencja „Magia rodzicielstwa zastępczego”

Dnia 10 maja 2019 roku z okazji  obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się konferencja „Magia rodzicielstwa zastępczego”, przygotowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z Urzędem Miasta Katowice.

Konferencję uroczyście otworzyła Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena Szuba. Celem konferencji było propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, w związku z powyższym impreza miała charakter otwarty. W obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego uczestniczyli zaproszeni goście -  dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele ośrodków i instytucji zajmujących się pieczą zastępczą, przedstawiciele ościennych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Adopcyjnych, sądów, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, rodziny zastępcze oraz zainteresowani mieszkańcy Katowic. Podczas uroczystości 30 katowickich rodzin zastępczych otrzymało wyróżnienia w postaci listów gratulacyjnych, upominków oraz kwiatów.

W trakcie konferencji zebrani goście mieli możliwość zapoznać się z wystąpieniami specjalistów oraz wysłuchać występów artystycznych. Wystąpienia specjalistów rozpoczęła aspirant sztabowa Pani Adrianna Mazur (specjalista Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach), która zaprezentowała zebranym gościom Eksperyment policyjny – kampania edukacyjno – profilaktyczna „Naucz mnie mówić NIE”. Następnie Pani Sylwia Duch – Kozak (starszy kurator zawodowy ds. rodzinnych
i nieletnich Sądu Rejonowego Katowice – Zachód) przedstawiła uczestnikom konferencji zagadnienie Dziecko przed Sądem – to się zdarza. Udział małoletnich i nieletnich
w postępowaniach przed Sądem Rodzinnym. Ostatnie wystąpienie dotyczyło  Roli rodzica
i komunikacji w ochronie dziecka przed szkodliwym wpływem pornografii, które zaprezentowała Pani Izabela Karska (psycholog, andragog).

Dla dzieci i młodzieży przybyłych w tym dniu wraz z opiekunami do Pałacu Młodzieży zapewnione zostały liczne atrakcje – występ magika, pokazy kuglarskie, zabawy i konkursy, dmuchańce.

 

Informację wytworzył: 
Sylwia Buchta
Data wytworzenia informacji: 
23.05.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra