Świadczenie 500 plus od 1 lipca 2019

Najważniejsze zmiany w Programie Rodzina 500 plus od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało:

  • wszystkim dzieciom do 18-go roku życia na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie,
  • bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
  • bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci

 Termin składania wniosków i przyznania świadczenia

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus będą przyjmowane :

  • już od 1 lipca 2019 – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
  • od 1 sierpnia 2019 – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Nie czekaj w kolejce, złóż wniosek on-line już od 1 lipca za pośrednictwem:

bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia (serwis zewnętrzny)

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i nadpłacone od lipca br.

Ważne!

Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
  • od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

Złożenie wniosku w sposób tradycyjny

  • drogą pocztową (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice z dopiskiem „Wniosek 500 plus”
  • osobiście w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej w Katowicach:

TPPS NR 1, UL. ANDRZEJA 10, 32/251-60-99, 32/251-59-12
TPPS NR 2, UL. WARSZAWSKA 42, 32/258-82-34, 32/253-77-30
TPPS NR 3, UL. MISJONARZY OBLATÓW 24, 32/203-63-13, 032/258-07-09
TPPS NR 4, UL. GLIWICKA 96, 32/353-02-97, 32/353-02-78
TPPS NR 5, UL. DĘBOWA 16c, 32/250-50-15, 32/254-70-61
TPPS NR 6, UL. CZECHA 2, 32/253-81-21, 32/209-00-23
TPPS NR 7, UL. ŚWIDNICKA 35a, 32/252-56-35, 32/252-80-61
TPPS NR 8, UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a, 32/206-15-68, 32/206-07-04
TPPS NR 9,10, UL. KRAKOWSKA 138, 32/256-47-70, 32/209-97-13

Tutaj znajdziesz właściwy Terenowy Punkt Pomocy Społecznej.

Wzór wniosku obowiązujący od 1 lipca 2019

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego(pdf, 885 KB)

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku

Wzór wypełnionego formularza 500 plus(pdf, 2,8 MB)

Sposób rozstrzygnięcia sprawy

W sprawie o przyznanie świadczenia 500 plus nie otrzymasz decyzji. Na podany adres poczty elektronicznej we wniosku zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia 500 plus.

W przypadku rozstrzygnięć negatywnych zostanie przesłana decyzja administracyjna w sposób wybrany przez Wnioskodawcę.

 

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
30.05.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek