Świadczenie 500 plus od 1 lipca 2019

Najważniejsze zmiany w Programie Rodzina 500 plus od 1 lipca 2019

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 przysługuje:

 • wszystkim dzieciom do 18-go roku życia na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie,
 • bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
 • bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci

 Termin składania wniosków i przyznania świadczenia

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus są przyjmowane :

 • od 1 lipca 2019 – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia 2019 – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Nie czekaj w kolejce, złóż wniosek on-line za pośrednictwem:

bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia (serwis zewnętrzny)

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 września 2019 świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i nadpłacone od lipca br.

Ważne!

Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021.

Kolejne terminy składania wniosków:

 • od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
 • od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

Złożenie wniosku w sposób tradycyjny

 • drogą pocztową (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice z dopiskiem „Wniosek 500 plus”
 • osobiście w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej w Katowicach:
  • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. 32 251 60 99
  • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 32 253 77 30
  • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. 32 258 07 09
  • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 32 353 02 78
  • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. 32 254 70 61
  • TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 32 209 00 23
  • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 32 252 56 35
  • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 32 206 15 68
  • TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 32 255 35 67
  • TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. 32 256 80 39

Tutaj znajdziesz właściwy Terenowy Punkt Pomocy Społecznej.

Wzór wniosku obowiązujący od 1 lipca 2019

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (pdf, 885 KB)

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku

Wzór wypełnionego formularza 500 plus (pdf, 2,8 MB)

Sposób rozstrzygnięcia sprawy

W sprawie o przyznanie świadczenia 500 plus nie otrzymasz decyzji. Na podany adres poczty elektronicznej we wniosku zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia 500 plus.

W przypadku rozstrzygnięć negatywnych zostanie przesłana decyzja administracyjna w sposób wybrany przez Wnioskodawcę.

 

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
30.05.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek