Szkolenie „Mechanizmy uzależnienia i dopalacze”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędzie się szkolenie grupowe na temat:. „Mechanizmy uzależnienia i dopalacze”.

Szkolenie adresowane jest do rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, które są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności.

Odbędzie się ono w siedzibie Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu przy ul. Macieja 10 w Katowicach.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika prowadzącego rodzinę bądź pod numerami telefonów:

(32) 251 71 31, (32) 203 17 50, (32) 251 71 89

Informację wytworzył: 
Marta Kroplewska, Beata Rusnarczyk-Zając, Anna Okuniewska
Data wytworzenia informacji: 
23.05.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra