Informacja na temat stanu przygotowań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży