Informacja nt. wyników zapytania ofertowego nr PI.60202.14.19.B - Zakup, dostawa, wniesienie, ustawienie i montaż mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektów unijnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, realizujący w imieniu Miasta Katowice projekty pn.

- "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - etap I",

- „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach",

informuje o wynikach zapytania ofertowego nr PI.60202.14.19.B

Zakup, dostawa, wniesienie, ustawienie i montaż mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektów "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - etap I" oraz „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach".

Informację wytworzył: 
Patrycja Sompolska
Data wytworzenia informacji: 
13.06.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak