Zmiany w programie" Dobry Start"

Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 1 sierpnia  wprowadziło zmiany w rządowym programie Dobry Start.

Zmiany w programie:

Umożliwienie ubiegania się o świadczenie „dobry start” dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych  do ukończenia 20 r. życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 r. życia.

Obecnie wnioski o świadczenie „dobry start”, obok drogi tradycyjnej  można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem kanału bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,   

Dodatkowo od 1 sierpnia br. będzie mozna je składać również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
1.08.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek