Rusza projekt "Model rehabilitacja kompleksowa"

Informujemy, że Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach rozpoczął realizację projektu „Model rehabilitacja kompleksowa”.

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK), obejmując następujące moduły:

Moduł I- zawodowy: mający na calu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;

Moduł II- psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowania go do uczestnictwa w życiu społecznym;

Moduł III- medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Oferta skierowana dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy  nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację- zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w takim Ośrodku są bezpłatne.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z Oddziałem Śląskim PFRON Katowice,  nr telefonu (32) 49-32-120.

Informację wytworzył: 
Justyna Szymańska
Data wytworzenia informacji: 
8.08.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz