informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że od 10 października 2019 roku rozpoczyna się kolejna edycja szkolenia grupowego dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych. Na szkolenia zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, którzy uzyskali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie spełniania warunków koniecznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo ustanowiane rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie bądź rodzeństwo dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej).

Szkolenie rozpoczyna się 10 października 2019 roku o godzinie 9:00 w Centrum Poradnictwa Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy
ul. Morcinka 19 a i obejmuje 10 spotkań. Harmonogram kolejnych spotkań jest dostępny
u koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

 

Informację wytworzył: 
Renata Rak
Data wytworzenia informacji: 
9.09.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra