Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejlogo Miasta katowicelogo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Informujemy, iż Miasto Katowice przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019, Moduł II, którego realizatorem, w ramach zawartej przez Urząd Miasta Katowice umowy, będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Stan zdrowia kandydata musi zostać oceniony przez lekarza specjalistę w formie karty oceny pacjenta wg zmodyfikowanej skali Bartel. Ilość uzyskanych punktów decydować może o kolejności przyznania pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

W ramach zawartej umowy przewiduje się w 2019 r. objęcie pomocą 5 osób, w terminie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

Realizacja programu ma formę całodobowego, bezpłatnego pobytu wraz z wyżywieniem w mieszkaniu chronionym wspieranym - z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Limit okresu pobytu to 14 dni.

Termin składania wniosków  do 30.09.2019 r. z możliwością przedłużenia.

 

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej w Katowicach:

 • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel.: 251 60 99
 • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel.: 253 77 30
 • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel.: 258 07 09
 • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel.: 353 02 78
 • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel.: 254 70 61
 • TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel.: 209 00 23
 • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel.: 252 56 35
 • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel.: 206 15 68
 • TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel.: 255 35 67
 • TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel.: 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

 •  poniedziałek 14:00 - 17:00
 • wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej osoby zainteresowanej.

 

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe dokumenty:

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
24.10.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka