Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 29 października 2019 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 odbędzie się szkolenie grupowe na temat:. „Niepełnosprawność i choroby dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej”.

Szkolenie adresowane jest do rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, które są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności.

Odbędzie się ono w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego prowadzącego rodzinę bądź pod numerami telefonów:

(32) 251 71 31, (32) 203 17 50, (32) 251 71 89

 

Informację wytworzył: 
Milena Jendroska, Marta Kroplewska
Data wytworzenia informacji: 
27.09.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra