"Program wyrównywania różnic między regionami III" Obszar A- zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycję dotyczącą zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wnioski można składać od 1 października 2019 roku do 30 listopada 2019 roku do Oddziałów terenowych PFRON, które weryfikują je pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmują decyzję o przyzywaniu dofinansowania. Oddziały są również odpowiedzialne za podejmowanie decyzji finansowych, zawieranie oraz rozliczanie umów.

Szczegółowe informacja można uzyskać:

adres e-mail: programy@pfron.org.pl

tel. 22 50 55 763

Informację wytworzył: 
Justyna Szymańska
Data wytworzenia informacji: 
8.10.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz