informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 29 listopada 2019r. w godzinach od 9:00 do 14:00 odbędzie się szkolenie grupowe:. „Seksualność dzieci i młodzieży – ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji”.

 

Szkolenie adresowane jest do rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, które są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności.

Odbędzie się ono w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego prowadzącego rodzinę bądź pod numerami telefonów:

(32) 251 71 31, (32) 203 17 50, (32) 251 71 89

Informację wytworzył: 
Kamila Kozak-Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 
22.10.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Iwona Wowra