Zajęcia popołudniowe dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Katowicach-Giszowcu w 2020 roku prowadzić będzie zajęcia popołudniowe dla osób niepełnosprawnych. Z oferty mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów, które nie zakwalifikowały się do innych placówek rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych np. warsztatów terapii zajęciowej lub środowiskowych domów samopomocy po zakończeniu edukacji w szkołach specjalnych lub integracyjnych.

Miejsce realizacji zajęć: Katowice ul. Wojciecha 23 A w godzinach od 15:30 do 19:30

Osoba do kontaktu: Agnieszka Wielgosz-Sauer tel. 32 256-85-22

Proponowane daty zajęć w 2020r.:

 • styczeń            07,14,21,23,28
 •  luty                  04,11,18,20,25
 •  marzec            03,10,17,19,24,31
 •  kwiecień         07,14,21,23,28
 •  maj                  05,12,19,21,26
 • czerwiec          02,09,16,23,30
 • lipiec               02,07,09
 • sierpień           18,25,27
 • wrzesień          01,08,15,17,22,29
 • październik     06,13,20,22,27
 • listopad           03,10,17,19,24
 • grudzień          01,08,10,15
Informację wytworzył: 
Justyna Szymańska
Data wytworzenia informacji: 
21.11.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz