Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach

Informujemy, że Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom "Wioska Serca im.  Jana Pawła II” realizuje projekt "Dzienny Dom Opieki Medycznej ".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne. Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi zdrowotne i społeczne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

Projekt zakłada objęcie 66 osób usługami społecznymi w zakresie badań diagnostycznych, rehabilitacji, zajęć terapeutycznych, usług opiekuńczych, fizjoterapii, konsultacji specjalistycznych.

Miejsce realizacji projektu to Katowice przy ul. Plac Alfreda 3, tel. 784 353 965.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2021 r.

 

Dom przeznaczony będzie dla osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • ukończony 60 rok życia,
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego
 • skierowanie od lekarza POZ lub lekarza w szpitalu
 • poziom samodzielności w skali Barthel 40-65 punktów
 • posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w  najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego
 • brak wykluczenia z możliwości skorzystania z DDOM

Dom zapewnia:

 • opiekę w dni robocze od 8:00 do 17:00
 • badania diagnostyczne
 • opiekę zespołu terapeutycznego (fizjoterapeuty, rehabilitanta, lekarzy specjalistów, terapeuty zajęciowego, dietetyka, pielęgniarek, psychologa i psychoterapeuty)
 • rehabilitację leczniczą (krioterapię, elektrolecznictwo, światłolecznictwo, leczenie polem elektrycznym, kinezyterapia oraz masaże)
 • wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek

Dom zapewnia bezpłatny transport z miejsca zamieszkania i z powrotem.

 

Szczegółowe informacje oraz wykaz dokumentów do pobrania dostępne są na stronie fundacji (serwis zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
5.12.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka