Zasady obsługi klienta w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  1. ​Informujemy, iż od 27 kwietnia 2020 r. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach wznawia obsługę klienta w sytuacjach, w których osoba nie ma możliwości załatwienia sprawy w inny sposób np. telefoniczny, pocztowy czy elektroniczny przy zachowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa.
  2. Uprzejmie informujemy, że Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach aktualnie do odwołania realizuje komisje w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  wyłącznie w trybie zaocznym (tj. bez udziału osoby zainteresowanej) pod warunkiem, że dokumentacja dołączona do wniosku będzie wystarczająca do wydania orzeczenia, zgodnie z §2.1. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r. poz. 534).
  3. Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz wnioski o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności mogą być dostarczane do znajdującej się w siedzibie Zespołu skrzynki podawczej (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) lub wysyłane za pośrednictwem poczty.
  4. Składanie wniosków o wydanie karty parkingowej, z uwagi na konieczność osobistego złożenia wniosku o wydanie karty, będzie możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu złożenia wniosku z pracownikiem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach.
  5. Możliwy jest również odbiór kart parkingowych i legitymacji, także po uprzednim umówieniu terminu odbioru dokumentu z pracownikiem tutejszego Zespołu.
  6. Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, w tym szczególnie mając na uwadze sytuację osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem, zachęcamy jednak do kontaktu telefonicznego bądź mailowego z naszym Zespołem w celu uzyskania informacji o procedurze orzekania o niepełnosprawności, składaniu wniosków czy odbiorze dokumentów
  7. Szczegółowe informacje w zakresie wydłużenia okresu ważności orzeczenia bądź karty parkingowej: informacja o orzekaniu o niepełnosprawności w czasie epidemi (pdf, 351 KB)
Informację wytworzył: 
Olga Gulec
Data wytworzenia informacji: 
2.04.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marta Bugaj