zawieszenie działalności placówek

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r. zawieszono czasowo od dnia 20 października 2020 r do odwołania działalność:

  1. dziennych domów pomocy społecznej oraz klubów seniora
  2. środowiskowych domów samopomocy
  3. warsztatów terapii zajęciowej

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
20.10.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka