Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Program Wspieraj Seniora - pytania i odpowiedzi dla Seniora o pomocy udzielanej
w MOPS Katowice za pośrednictwem infolinii 22 505 11 11

Wspieraj Seniora pytania i odpowiedzi

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do naszego Ośrodka.Skontaktujemy się  z Tobą  i ustalimy, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc

Na czym polega program?
Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, odebranie leków z apteki Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Jak długo realizowany jest program?
Program jest realizowany od 20 października.

Kto realizuje program w Katowicach?
Za realizację programu w Katowicach odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej sytuacji dokona Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustalane są indywidualnie podczas pierwszego kontaktu
z Tobą. Pomoc w postaci usług, są nieodpłatne.

Zgłaszanie potrzeb Seniora

KROK 1

  • Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
  • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
  • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2

  • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda nazwę Fundacji, z której wolontariusz do Ciebie przyjdzie.
  • Podczas rozmowy telefonicznej, pracownik poda numer zgłoszenia. Pamiętaj o zapisaniu numeru nr zgłoszenia oraz nazwy fundacji, z której wolontariusz do Ciebie przyjdzie.
  • W razie wątpliwości, zadzwoń do nas 32 251 69 00.

KROK 3

  • Przychodzi do Ciebie osoba, która została wyznaczona do pomocy. W celu weryfikacji poda swoje imię i nazwisko, nazwę fundacji oraz Twój indywidualny nr zgłoszenia, który został podany w trakcie rozmowy z pracownikiem MOPS. Wolontariusz będzie wyposażony również w identyfikator ze zdjęciem. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustalane są indywidualnie, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
  • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4

  • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Kto do mnie przyjdzie, by pomóc ?
Zakupy oraz usługi są realizowane przez wolontariuszy wznaczonej fundacji na zlecenie MOPS Katowice. Szczegółowe informacje zostaną podane przez telefon w trakcie weryfikacji zgłoszenia przez MOPS Katowice.

Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie ?
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań oraz indywidualnych potrzeb osoby starszej
w wieku 70 lat i więcej.

Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.

 


 

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
1.11.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agata Mryc