Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Sprawach dotyczących Osób z zaburzeniami Psychicznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Adres:  ul. Kilińskiego 19/1 , 40-061 Katowice

tel./fax. 32 258 13 39, 32 251 02 27 e-mail: crs@mops.katowice.pl  www.mops.katowice.pl

Czynne w godzinach: poniedziałek 7.30—17.00  wtorek—piątek 7.30—15.30

CO OFERUJEMY

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie:

 1. kształtowania umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym:
  • trening umiejętności społecznych;
 2. wsparcia psychologicznego:
  • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • poradnictwo specjalistyczne, rozmowy terapeutyczne,
  • trening umiejętności społecznych;
 3. pracy socjalnej:
  • pomoc w korzystaniu z usług różnych instytucji,
  • wypełnianiu dokumentów urzędowych, uzyskaniu świadczeń socjalnych i emerytalno-rentowych, wspieranie i pomoc w znalezieniu zatrudnienia;
 4. pielęgnacji:
  • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianiu terminów wizyt lekarskich, prowadzenie edukacji lekowej.

Poradnictwo specjalistyczne w zakresie:

 1. obowiązujących przepisów prawnych dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi  (w oparciu o Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego),
 2. instytucji i organizacji działających na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin,
 3. rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
 4. pomocy osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom.

Wsparcie świadczone jest przez zespół specjalistów : psychologów, pedagoga, pielęgniarki, pracownika socjalnego, lekarzy psychiatrów.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń i miejsc pomocy dla osób z problemami psychicznymi dostępne są na stronie internetowej MOPS:

www.mops.katowice.pl w zakładce : Ochrona zdrowia psychicznego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń:

tel. 32 258 13 39, 32 251 02 27, 607 181 11

Plakat (PDF,864,87KB)

Informację wytworzył: 
Mariola Konarska-Meier
Data wytworzenia informacji: 
27.04.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariola Konarska-Meier