Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Katowicach przy ul. Gliwickiej 74 funkcjonuje od 20 lat i zajmuje się pomocą osobom dorosłym
z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Katowic poprzez organizowanie zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zajęcia te są wszechstronne i dostosowane do indywidualnych potrzeb pensjonariuszy.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje:

  • trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
  • trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: rozwijanie zainteresowań, literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział
    w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
  • niezbędną opiekę;
  • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
  • inne formy postępowania, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku pracy.

 

Pobyt w ośrodku jest bezpłatny i obejmuje dwa posiłki w ciągu dnia.

Decyzję o uczestnictwie wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

 

Plakat (PDF, 421,14 KB)

Informację wytworzył: 
Małgorzata Dobrowolska
Data wytworzenia informacji: 
11.10.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak