DO.3701.1.11.2021 Świadczenie usług w zakresie organizacji transportu dla 20 osób niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi z miejsca zamieszkania do Dziennych Domów Pomocy Społecznej i z powrotem do miejsca zam.

Dokumentacja (ogłoszenie o zamówieniu, swz wraz z załącznikami, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty) do przedmiotowego postępowania znajduje się na Platformie przetargowej pod następującym linkiem:  Świadczenie usług w zakresie organizacji transportu dla 20 osób niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi z miejsca zamieszkania do Dziennych Domów Pomocy Społecznej i z powrotem do miejsca zamieszkania (serwis zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Marta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 
10.11.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sebastian Holewik