Sprawa nr DO.3701.5.10.2021 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach