Sprawa nr DO.261.1.17.2022 Zakup usługi telefonii komórkowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach